Auktorisation

Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel för översättare med statlig auktorisation som meddelas av Kammarkollegiet efter prov med mycket högt ställda kunskapskrav. Endast fysiska personer kan inneha auktorisation som translator. Varje translator har en egen numrerad stämpel att bestyrka översättningar med. Jag är translator nr 622.