Kunder

  • Översättningsbyråer i Sverige, Tyskland och Danmark
  • Svenska myndigheter
  • Advokatkontor
  • Ramavtal med EU-kommissionen 2001 till juli 2004
  • Ramavtal med Regeringskansliet 2000 till 2009, vilket inneburit översättning åt olika regeringsdepartement
  • Privatpersoner