Specialområden

  • Juridik (t.ex. domar, inlagor, överklaganden, avtal, testamenten m.m.)
  • Socialförsäkringsärenden åt försäkringskassor (olika pensionsärenden, t.ex. utredningar i samband med ansökningar om förtidspension med läkarintyg av varierande längd och komplexitet)
  • Medicin
  • Medicinteknik
  • EU-texter
  • Betyg (t.ex. gymnasiebetyg, högskolebetyg och arbetsbetyg)