DP Översättningar

 

 

Välkommen till DP Översättningar som ägs av mig, Dagny Persson, av Kammarkollegiet auktoriserad translator från tyska och engelska till svenska.

Jag är utbildad facköversättare och har varit verksam som översättare sedan 1997, sedan 1998 på heltid. Jag har varit auktoriserad translator från tyska till svenska sedan 1998, och i april 2005 fick jag min auktorisation från engelska till svenska. Jag utför facköversättningar från tyska och engelska till svenska inom olika ämnesområden, både översättningar som kräver bestyrkning med translatorsstämpel och andra översättningar. Uppdragen kan vara av varierande omfattning, allt från hela manualer till några få ord som ska stå på en förpackning.

Jag arbetar i Word 2013, och när det krävs konsekvent terminologi eller i övrigt är lämpligt använder jag översättningsverktygen SDL Trados Studio 2017 och SDL Trados Studio 2021.

Alla översättningar utförs med största noggrannhet, och som auktoriserad translator har jag tystnadsplikt.

Medlem i Föreningen Auktoriserade Translatorer

Fullvärdig medlem i Sveriges Facköversättarförening (SFÖ)